Danstyper

Stockholm Branch


Olika typer av danser


De skotska danserna delas upp i två huvudkategorier Quick time där de mest förekommande danserna är; Jigs, Reels och Hornpipes samt Strathspey time. Vi tänkte här förklara skillnaderna mellan de olika danstyperna.


Strathspey


Strathspey tar sitt namn ifrån regionen med samma namn som ligger i grevskapet Moray i nordöstra Skottland. Själva dansen dansas i 4/4 takt.


Det som framförallt skiljer Strathspey ifrån andra skotska danser är att den är synkoperad och har något som kallas för "Scotch snap" vilket är en kort not framför en förlängd not.


Om man vill se sambandet i kända skotska sånger så kan både Bonnie, bonnie banks of Loch Lomond och Auld Lang Syne (baserad på Sir Alexander Don's Strathspey) sjungas som Strathspey, om man sjunger lite mer staccato.


Många hävdar idag att Strathspey är en variant av de hovdanser som dansades på medeltiden, men senare forskning visar att Strathspey ursprungligen kommer ifrån den gaeliska folkmusiktraditionen som delvis finns kvar på den skotska västkusten (t ex som arbetssånger när man kardade ull).


Det finns också både en fioltradition som använder Strathspey bowing och en mycket levande säckpipetradition med kända strathspeys som t ex Orange and blue.


Det finns också flera varianter av Strathspeys i dansen, från de långsamma eleganta varianterna till den mer livliga Schottische.Reels


Reels (som även inbegriper Hornpipes) är en snabbare danstyp och dansas oftast i 4/4 takt. En normal dans är uppdelad i 32 takter och melodierna brukar bestå av en A och en B del som repeteras AABB.


I Scottish Country Dancing brukar man skilja på tvåpars danser och fyrpars danser och om man har en fyrpars dans dansar man vanlgen 8 x 32 takter.


Själva namnet Reel kommer troligen ifrån vikingarna och betyder snurra runt.


Kända reelar som dansas är Dashing White Sergeants och Eightsome Reel.


Jigs


Även Jig är en snabbare dans fast denna går i 6/8 takt.


Dansstegsmässigt så är Jiggar mycket lika Reelar men det kan förekomma att man istället för 32 takter dansar 40 takter.


De första omnämnadet av jig kommer ifrån 1500-talet och namnet kommer ifrån det franska giguer som betyder "att hoppa".


Förutom den ganska enkla jig som används i Scottish Country Dancing så finns det flera olika typer av jiggar som t ex Slip jigs i 9/8 dels takt och som förekommer mycket i irländsk dans samt mer ovanliga varianter som Single jigs, Hop jigs och Treble jigs.


Det finns också en mycket snabb variant som kallas för Light jig (Tänk gärna på sjömansjig).
Copyright: The Stockholm Branch of the Royal Scottish Country Dance Society